جالب ترین ترفند استفاده از پیچ و مهره که می تونید در کارگاه از اون استفاده کنید و هزینه ها را کاهش دهید .